Delovanje NEUROASPISA na Multiplu Sklerozu

  • Antiinflamatorno:

Neuroaspis sadrži specifičan odnos i dozu Omega 3 (EPA / DHA) i Omega 6 masnih kiselina (GLA / LA) u reesterifikovanom trigliceridnom obliku. Ovo je važno za funkcionisanje organizma, jer su sve ćelije okružene membranom koja se sastoji od fosfolipida. U MS je narušena analogija masnih kiselina u membrani. Štaviše, u biološkim tečnostima pacijenata sa MS postoji nedostatak EPA / DHA. Konačno, EPA / DHA su zaista važni u metabolizmu MS ( reakcije koje vode do stvaranje komponenti koje su važne u MS patofiziologiji ) i kod upala. Omega-3 (EPA / DHA) u Neuroaspis-u imaju jaku anti-infamatornu funkciju jer inhibiraju arahidonsku kiselinu, koja je uzrok upala, i aktiviraju specifične anti-inflamatorne molekule poput rezolvina i proteina.

  • Antioksidant:

Neuroaspis ima vitamin E, beta-karoten i gama-tokoferol koji su antioksidanti i antiinflamatori. Karoten je važan za oči – MS može lako da utiče na vid – dok vitamin E ne dopušta oksidaciju masnih kiselina (arahidonske kiseline, između ostalog) i deluje specifično na neuronske ćelije. U nastavku cela Neuroaspis formula reguliše oksidativni stres uništavajući ROS i povećavajući NRF2, receptor koji ima antioksidantno dejstvo ( takođe poznat kao glavni regulator oksidativnog stresa ).

  • Neuroprotektivan & Neurotroforičan:

Patentirana formula Neuroaspisa štiti mijelinski omotač koji je poremećen kod MS i povećava kapacitet ćelije za remijelinaciju. Utiče na proliferaciju I migraciju T-ćelija. Utiče na propustljivost barijere, prevenira prolaz makrofaga, reguliše nivo metaloproteina kao MMP-9/Matrix Metaloproteinaze 9.

Neuroaspis For MS

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen − 8 =