Vizija i vrednosti

Početna / Vizija i vrednosti

Vizija

Naša vizija je da postanemo značajna kompanija u sektoru zdravstvene zaštite u Srbiji, kao i u regionu. Želimo da budemo prepoznatljivi kao interaktivna platforma našim poslovnim partnerima na farmaceutskom tržištu u celini. Cilj nam je da postanemo pionirska marka i platforma za razvoj proizvoda i tržišta sa odabranim nacionalnim i regionalnim partnerima, kroz bliske veze i strateška partnerstva.

Vrednosti

Zajednički imenilac u našem poslovanju je koncept kvaliteta, koji pokriva sve, od izbora naših dobavljača sirovina koje koristimo u našim proizvodima, proizvodnih tehnologija, do gotovog proizvoda i naše profesionalne poslovnosti. „ Integritet, Otvorenost, Fleksibilnost, Tačnost “, predstavljaju skup vrednosti koje sledimo kako u našem poslovanju, tako i u životu za ostvarenje ciljeva.

Strategija

Aniva Pharma doo je novi entitet na tržištu OTh proizvoda u Srbiji koji uvozi, prodaje i promoviše inovativne i jedinstvene dodatke ishrani, hranu za posebne medicinske namene i dijetetske dodatke za medicinske potrebe pacijenata sa autoimunim, hroničnim i neurodegenerativnim bolestima. Cilj nam je da pružimo pacijentima mogućnost pronalaženja adjuvantnih terapija za hronične, kao i retke bolesti pomažući im da vode zdraviji život i poboljšavaju kvalitet života.

Korporativna strategija kompanije Aniva pharma DOO se zasniva na sledećim ključnim ciljevima:

  1. Razvoj i stalno unapredjenje jedinstvenog poslovnog modela kompanije, uspostavljanjem interaktivne platforme sa matičnom kompanijom ( www.aniva-int.com ), mrežom partnera, dobavljača, partnerima za istraživanje i razvoj tržišta, univerzitetskim bolnicama, privatnim klinikama, apotekama i drugim relevantnim akterima u cilju uvodjenja i promovisanja svojih ključnih brendova
  2. Fokus na kontinuiranu inovaciju proizvoda, sa posebnom pažnjom na efikasnost, sigurnost i kvalitet
  3. Dosledna operativna izvrsnost
  4. Optimizacija geografske pokrivenosti